<

Nyelv:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00139

Rimóczi és Társa Szűrőbetéteket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00139 Additív gyártás felhasználása zománcozott berendezések javítási technológiájának fejlesztéséhez

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00139 számú, „Additív gyártás felhasználása zománcozott berendezések javítási technológiájának fejlesztéséhez pályázat keretén belül a Rimóczi és Társa Kft. új technológiát fejlesztett ki.

A projekt összköltsége: nettó 362 320 825 Ft,

melyből a támogatás mértéke 67,65 %, azaz nettó 245 127 830 Ft.

A projekt tényleges kezdete: 2021.02.01.

 

A vegyiparban széles körben, illetve a gyógyszeripari hatóanyaggyártó technológiákban szintén nagy arányban használatosak üvegzománc bevonatos eszközök. Az üvegzománc bevonat elsődleges célja a korrózió védelem, illetve, hogy a gyártott termék egy kifejezetten passzív felülettel érintkezzen a termék gyártásakor. Az üvegzománcozott acél gyártása az 1850-es évekre nyúlik vissza, és az eltelt évtizedekben sok jelentős fejlesztést hajtottak végre a gyártók. Üvegzománc bevonattal készülnek keverős reaktorok, kolonnák, tartályok, széles mérettartományú csővezetékek, elzáró szerelvények, szűrők és kiegészítő eszközök. A gyógyszeripari technológiákban a zománc alkalmazásának a másik nagy előnye, hogy hosszú évtizedes tapasztalat és vizsgálatok is vannak arra, hogy önmagában a zománc a legkisebb mértékben sem károsítja az emberi egészséget, még ha az be is kerülne a szervezetbe az anyag valamilyen leválása folytán. Magyarországon a vegyipar és a gyógyszeripar napjainkban is húzóágazatnak számít, volt idő, amikor a nemzeti össztermék közel 30%-át adta a két iparág. Az 1900-as évektől kezdve az első világháborúig Magyarország – ma talán hihetetlen módon – gyógyszeripari nagyhatalom volt, de a KGST időkben is megőrizte a gyártó bázis szerepét. A történelmi előzmények kapcsán ma is igaz, hogy bár a tulajdonosi szerkezet megváltozott a legtöbb nagyvállalat esetében, de a gyártás továbbra is itt történik, komoly hozzáadott értékkel. A kutatási téma ötletét adó megoldásunk azért is aktuális, mert nem csak a hazai, de a világ felhasználói körében az üvegzománcozott eszközök esetlegesen szükséges javításait az elmúlt 40 évben közel azonos módszerekkel végezték a szakma hozzáértői. Mi azt ambicionáljuk, hogy a jelenlegi javítási határokat kitágítva egy olyan megoldást fejlesztünk ki, aminek a segítségével sokkal több fajta hiba, hatékonyabban és kevesebb alkalmazási korlát mentén válik javíthatóvá. Emellett az additív technológiával olyan eszközök is gyárthatók, melyek kiegészítő elemekként kerülhetnek beszerelésre a vegyipari gépekbe, segítve a tisztítást vagy a gyártásközi termékellenőrzés folyamatát. Tekintve, hogy a javítandó berendezések értéke magas, de az üvegzománc bevonat folytonossági hibája alapvetően befolyásolja az adott eszköz használhatóságát, a kifejlesztendő megoldás haszna igen nagy.

A kifejlesztendő technológia elsődleges célja, hogy egy működőképes, világpiaci környezetben is életképes, értékes technológia és vele együtt termékcsaládok szülessenek meg, amiket a nyersanyagok előállításán kívül teljes egészében hazai környezetben lehet előállítani. Azt reméljük, hogy megoldásunk erős export termékké válhat a fent vázolt iparágakban. A technológia alkalmazhatósága márkafüggetlen, azaz mindennemű üvegzománcozott eszközön gyakorlatilag egyformán alkalmazható.

A részlete, projektbemutató, többnyelvű weboldal a következő címen érhető el:

https://www.aenaflex73.com/hu