<

Nyelv:

Pályázat KFI_16-1-2016-0053

Rimóczi és Társa Szűrőbetéteket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Kft.

2018 – 12 – 31

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

KFI_16-1-2016-0053 – Innovatív kavitációs szűrőberendezések kifejlesztése szennyvizek szerves szennyeződéseinek hatékony eltávolítására és stabil kenőanyag emulziók előállítására

Piacorientált kutatás-fejlesztés valósult meg a Rimóczi és Társa Szűrőbetéteket Gyártó, Tervező és Szolgáltató Kft-nél „Innovatív kavitációs szűrőberendezések kifejlesztése szennyvizek szerves szennyeződéseinek hatékony eltávolítására, és stabil kenőanyag emulziók előállítására” címmel. A Rimóczi és Társa Szűrőbetéteket Gyártó, Tervező és Szolgáltató Kft. 235.909.400.- forint hazai forrásból finanszírozott, vissza nem térítendő támogatást használt fel. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg.

A projektben tevékenységünk célja elsősorban a kavitáció jelenségének tanulmányozása, a kutatási eredmények rendszerezése, majd erre építve berendezések tervezése, prototípus legyártása, alkalmazástechnikai megvalósítása volt. A kavitációs jelenség kutatását a létező és elérhető hazai és nemzetközi szakirodalom átnézésével kezdtük. Elsőként áttekintettük a kavitáció fajtáit és azok jellegzetességeit, majd az emulziók csoportosítását és a különböző csoportok jellegzetességeit. Megvizsgáltuk az emulziók létrehozásának és megszűntetésének lehetőségeit, létező technikai megoldásait, valamint az ezzel kapcsolatos szabadalmakat. Méréseket végeztünk a kavitáció hatására emulzió átfolyatásakor. A projekt második szakaszában került kifejlesztésre az ipari méretű alkalmazásra megfelelő, DN150 átmérőjű, 30 kW-os, frekvenciaváltós szivattyúval hajtott, Venturi-csöves elrendezést alkalmazó kavitációs berendezés. Ugyanezen időszakban elkészült egy rotációs elven működő, szintén ipari alkalmazásra megfelelő kavitátor is.
Kavitációs elrendezéseink: síkszelepes kavitátor, DN150-es Venturi-csöves kavitátor, rotációs kavitátor.
Az így már három típusra bővített eszközcsaláddal méréstechnikai vizsgálati körülmények között – a kutatóintézetek bevonásával összeállított – kísérletek elvégzése és kiértékelése történt. Főbb vizsgálati mintáink a következő alkalmazási területekről származtak: ipari szennyvíz állatfeldolgozóból (Kométa), ipari szennyvíz baromfifeldolgozó üzemből, ipari szennyvíz mechanikai (forgácsoló berendezések hűtésére és kenésére alkalmazott) emulziós folyadék regenerálásának vizsgálatára, természetes környezeti (halastavi) vizsgálati anyag, normál ivóvíz minta és termálvizes vízminta.
A kísérleti fejlesztési szakaszban a vízminták elemzése alapján kidolgozásra kerültek azok a kavitációs technológiák, amelyek segítségével a különböző mikrobiális élőlényeket, bakteriális szennyeződéseket, illetve ipari szennyeződéseket tartalmazó vízminták degradációját bizonyítottuk. Az ebben a szakaszban elvégzett kísérletekről mérési jegyzőkönyvek készültek. A mérési jegyzőkönyvek tartalmazzák a technológiai elrendezést, az elvárt eredményeket, az elvárt eredményekhez képest kapott mérési eredményeket, illetve a mérések megismétlésének körülményeit és eredményeit. A kutatási-fejlesztési munka utolsó fázisaként összegeztük a kavitációs berendezésekkel végzett vizsgálatok roncsoló hatását, a roncsolási mechanizmus ismertetését és a kavitációs berendezések alkalmazhatóságának körülményeit.

Rimóczi és Társa Szűrőbetéteket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Kft.

2017 – 01 – 20

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

KFI_16-1-2016-0053 – Innovatív kavitációs szűrőberendezések kifejlesztése szennyvizek szerves szennyeződéseinek hatékony eltávolítására és stabil kenőanyag emulziók előállítására

A KFI_16-1-2016-0053. számú, „Innovatív kavitációs szűrőberendezések kifejlesztése szennyvizek szerves szennyeződéseinek hatékony eltávolítására és stabil kenőanyag emulziók előállítására” pályázat keretén belül a Rimóczi és Társa Kft. kettős hasznosítási céllal két kavitációs berendezést fejlesztett ki.

A projekt összköltsége: nettó 336 769 800 Ft,

melyből a támogatás mértéke 70,07 %, azaz nettó 235 993 400 Ft.

A projekt tényleges kezdete: 2017.01.02.

A Rimóczi és Társa Kft. 1991. óta magas minőségű ipari szűréstechnikai termékek mind standard, mind pedig az egyes üzemi igényeknek megfelelően egyedi méretben történő gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. A termékportfóliónkban megtalálható levegő-, folyadék- és porszűrők előállítása mellett teljeskörű műszaki, tervezési, kivitelezési és karbantartási feladatok ellátását is végezzük. A cég fő tevékenysége a 1392 ’08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat). A társaság a termékfejlesztési és technológiai fejlesztési tevékenységei során folyamatosan megvalósít kutatás-fejlesztést. Jelenlegi piaci pozíciónk nagy részben a kifejlesztett saját termékeknek köszönhető.

Jelen pályázatban célunk kifejleszteni két olyan kavitációs berendezést, melyekkel kettős hasznosítást célzunk meg:

1. Biológia hasznosítás:

korunk egyik legnagyobb problémája a rohamosan fejlődő társadalom megnövekedett ivóvíz szükségletének kielégítése. Az iható, tiszta édesvíz biztosítása meglehetősen nehéz, egyes országokban szinte megvalósíthatatlan feladat. A szennyvíz tisztítása még a fejlett gazdasággal rendelkező országok esetében is jelentős költséggel és környezeti terheléssel jár, míg a legtöbb fejlődő országban megoldhatatlan problémát jelent. Az álalunk megvalósítani kívánt prototípus berendezések alkalmasak ezen problémák megoldására.

2. Emulziók előállítása kenőanyagok stabilizálásával:

az emulziók stabilitása magasabb hőmérsékleten nagyon fontos, mert ha a vizes fázis szétválik az olajos fázistól, sem a kenőképesség, sem pedig a hőelvezetés nem lesz optimális. Az alkalmazás során számos esetben az emulziók fémforgáccsal, vagy egyéb szennyeződéssel terheltek, ezért szűrni kell őket.